O projektu

Projekt NapNak (Nápovědy pro Národní knihovnu) vznikl v rámci Oddělení informační vědy při Ústavu informatiky na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Zabývá se tvorbou video návodů ke službám katalogu a licencovaným elektronickým zdrojům, přístupných prostřednictvím Národní knihovny České republiky.

Projekt vznikl na základě dřívější iniciativy v rámci předmětu Informační služby knihoven, kde byly podobné návody tvořeny pro Univerzitní knihovnu Slezské univerzity v Opavě. Na realizaci se podílí studenti bakalářského studia oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví a magisterského studia oboru Informační a knihovnická studia, které jsou vyučovány na výše uvedeném oddělení. Studenti jsou za svou činnost odměněni kredity z předmětů Projektové aktivity a Inovační seminář.

Více informací o studentském projektu NapNak lze najít v přiloženém výtahu z projektových zpráv (soubor .pdf).
Projekt a jeho výsledky byly také publikovány na konferenci Inforum 2014.

Zadavatel projektu

Národní knihovna České republiky v Praze

Realizační tým

  • Mgr. Anna Janíková — hlavní manažer projektu
  • Bc. Martina Kovářová — studentský manažer projektu, koordinátor, tvorba návodů
  • Bc. Denisa Vilhelmová — tvorba návodů
  • Mgr. Kamil Matula — externí konzultant

Bývalí členové

  • Mgr. Petra Hlinková — tvorba návodů, konzultantka
  • Mgr. Adam Trlica — tvorba návodů, konzultant
  • Bc. Denisa Hloušková — tvorba návodů, grafička

Technické zázemí projektu

Pro vytváření návodů používají studenti vlastní hardware. Přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům Národní knihovny je zajištěn prostřednictvím speciálně vytvořeného uživatelského konta s možností připojení prostřednictvím proxy serveru. Pro vytváření návodů byla zajištěna licence programu BB FlashBack, který umožňuje snímat obrazovku a záznam následně kvalitně editovat pro potřeby práce realizačního týmu. Jako hudební doprovod k video návodům byly vybrány volně dostupné skladby (s licencí Creative Commons) ze serveru FreeMusicArchive.org a Last.fm. K následnému sdílení a ukládání je použito bezplatné verze aplikace Google Drive.